Giới Thiệu

 

Lĩnh vực hoạt động

- Thiết kế kiến trúc, nội thất

Thi công hoàn thiện công trình

Sản xuất đồ gỗ

Cung cấp dịch vụ trọn gói

 

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

Thiết kế nội thất và ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại thất;

Sản xuất, mua bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ;

Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;

Dịch vụ chăm sóc, bảo trì các công trình dân dụng;

 

 

 

Đối Tác